ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Közérdekű adatok


1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft.
Székhely:  2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Postacím: H-2146 Mogyoród, Pf. 49.
Központi telefonszám:  +36 28 441 951
A honlap URL-je: www.tanpalya.hu
Ügyfélkapcsolati elérhetőség: ertekesites@tanpalya.hu, +36 28 441 951
Ügyfélfogadási rend:  hétköznap: 09.00 - 16.00 óra

A Társaság vezetői 

A Tanpálya Kft. vezetőségének tagjai központi dokumentumkezelés miatt az 1.1 pontban megjelölt központi elektronikus levélcímen és telefonszámon érhetőek el.


GAZSI Júlia
ügyvezető

VARGA Balázs
gazdasági vezető

BARABÁS Judit
cégvezető

KŐRÖS András
szakmai projektvezető

 

 A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

dr. Hajdu Zoltán Felügyelőbizottsági tag, elnök
dr. Kovács Kristóf Ottó Felügyelőbizottsági tag
Konturné dr. László Beáta Felügyelőbizottsági Tag


A Tanpálya Kft. Felügyelőbizottságának tagjai központi dokumentumkezelés miatt az 1.1 pontban megjelölt központi elektronikus levélcímen és telefonszámon érhetőek el.


1.2 A felügyelt költségvetési szervek
A Tanpálya Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A Tanpálya Kft. irányítása alá nem tartozik közfeladatot ellátó költségvetési szerv.

1.3 Gazdálkodó szervezetek
A Tanpálya Kft. tulajdonában nem áll, illetve részvételével nem működik gazdálkodó szervezet.

1.4 Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok
A Tanpálya Kft. közalapítványt nem hozott létre.

1.5 Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
A Tanpálya Kft. saját alapítású lappal nem rendelkezik.

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Hivatalos név: Hungaroring Sport Zrt.
Székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Postacím: H-2146 Mogyoród, Pf. 10.
Központi telefonszám: +36 28 444 444
Faxszám:  +36 28 441 860
Központi elektronikus levélcím: office@hungaroring.hu
A honlap URL-je: www.hungaroring.hu
Ügyfélkapcsolati elérhetõség: office@hungaroring.hu
+36 28 444 444
A Társaság tevékenységéből és méretéből adódóan a Hungaroring Sport Zrt. ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, ilyen jellegű megkeresés esetén az ügyfelek a központi elérhetőségeken keresztül kérhetnek tájékoztatást.

Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postacím: 1440 Budapest, Postafiók 1.
Központi telefonszám:  06-1-795-1700
Faxszám:  06-1-795-0697
Központi elektronikus levélcím:  ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
A honlap URL-je: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Ügyfélkapcsolati elérhetőség: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
06-1-795-6766, 06-1-795-3832
Ügyfélfogadás rendje: 
Hétfõ:              12:00 - 16:00
Kedd:              9:00 - 13:00
Szerda:           12:00 - 16:00
Csütörtök:       9:00 - 13:00


1.7 Költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek
A Tanpálya Kft. saját alapítású költségvetési szervvel nem rendelkezik.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, JOGSZABÁLYOK
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2011. évi CXCVI. törvény
a nemzeti vagyonról  
2009. évi CXXII. törvény
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A Társaság Szervezeti és Működési szabályzata
A Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzata 

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Hatósági ügyek lefolytatása nem tartozik a Tanpálya Kft. tevékenységi körébe.

Közszolgáltatások
A Tanpálya Kft. nem nyújt közszolgáltatásokat.

A szerv nyilvántartásai
Honlapunk szolgáltatásainak javítása, valamint látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által használt IP címet, web böngészője típusát, számítógépes operációs rendszerét. A Tanpálya Kft. ezen adatokat kizárólag összesített formában dolgozza fel a fenti célok érdekében, azokat az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokkal semmilyen módon nem kapcsolja össze.

Döntéshozatal, ülések 

A Tanpálya Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendje

Közigazgatási szervek részére meghozott döntések, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A Tanpálya Kft nem nyújtott be koncepciójavaslatokat az érintett közigazgatási szerveknek.

Hirdetmények
A Tanpálya Kft. nem tett közzé hirdetményt az elmúlt 1 év során.

Közérdekű adatok igénylése
A Tanpálya Kft. a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény rendelkezési szerint tesz eleget.
Az adatigénylés az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:
Székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Postacím:  H-2146 Mogyoród, Pf. 49.
Központi telefonszám:  +36 28 441 951
Faxszám: +36 28 441 961
Központi elektronikus levélcím:  ertekesites@tanpalya.hu

Közzétételi listák
A Tanpálya Kft. Közzétételi listája 

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A Tanpálya Kft-nél vizsgálatok, ellenőrzések nem történtek.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A Tanpálya Kft-nél az Állami Számvevőszék által lefolytatott vizsgálatok nem történtek.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A Tanpálya Kft-nél egyéb ellenőrzések és vizsgálatok nem történtek.

A működés eredményessége, teljesítmény
A Tanpálya Kft. működésének eredményessége megtekinthető a Társaság Egyszerűsített Éves Beszámolójában.

Működési statisztika
Honlapunk szolgáltatásainak javítása, valamint látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által használt IP címet, web böngészője típusát, számítógépes operációs rendszerét. A Tanpálya Kft. ezen adatokat kizárólag összesített formában dolgozza fel a fenti célok érdekében, azokat az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokkal semmilyen módon nem kapcsolja össze.

3.2 Költségvetések, beszámolók

Számviteli beszámolók, költségvetés végrehajtása

Egyszerűsített Éves Beszámoló 2020 – Tanpálya Kft
Egyszerűsített Éves Beszámoló 2019 – Tanpálya Kft
Egyszerűsített Éves Beszámoló 2018 – Tanpálya Kft
Egyszerűsített Éves Beszámoló 2017 – Tanpálya Kft
Egyszerűsített Éves Beszámoló 2016 – Tanpálya Kft
Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015 – Tanpálya Kft
Egyszerűsített Éves Beszámoló 2014 – Tanpálya Kft 
Egyszerűsített Éves Beszámoló 2013 – Tanpálya Kft 
Egyszerűsített Éves Beszámoló 2012 – Tanpálya Kft 
Egyszerűsített Éves Beszámoló 2011 – Tanpálya Kft 
Egyszerűsített Éves Beszámoló 2010 – Tanpálya Kft 
Egyszerűsített Éves Beszámoló 2009 – Tanpálya Kft 
Egyszerűsített Éves Beszámoló 2008 – Tanpálya Kft
Egyszerűsített Éves Beszámoló 2007 – Tanpálya Kft 
Egyszerűsített Éves Beszámoló 2006 – Tanpálya Kft 

3.3 Működés

A foglalkoztatottak
A Tanpálya Kft. foglalkoztatottjainak létszáma és személyi juttatásaikra vonatkozó összesített adatok megtalálhatóak a Társaság aktuális egyszerűsített éves beszámolójában

Nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
A Tanpálya Kft. ilyen jellegű támogatásokat nem nyújtott.

Koncessziók
A Tanpálya Kft. koncessziós szerződéseket nem kötött.

Egyéb kifizetések
A Tanpálya Kft. nem alapfeladatai ellátására fordított, 5 millió forintot meghaladó kifizetés nem történt.

Európai Unió által támogatott fejlesztések
A Tanpálya Kft. nem valósított meg Európai Unió által támogatott fejlesztést.

Közbeszerzés
A Tanpálya Kft. közbeszerzést nem folytatott.